IPCC 2019 DİSİPLİNLERARASI DOKTORA İLETİŞİM KONFERANSI INTERDISCIPLINARY PHD COMMUNICATION CONFERENCE

 

KAPSAMA / KESİŞİM İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI
20 MAYIS 2019
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Disiplinlerarasılık
Disiplinler arasında iletişimde engeller
Disiplinlerötesi çalışmalar
Disiplinle özdeşleşmiş kavramlar
Kavramların farklı tanımları
Yakınsayan paradigmalar
Tez, antitez, sentez, diyalektik
Alanların kör noktaları
Kimliklerin kesişmesi
Kesişimde kaybolanlar

IPCC ekibi olarak araştırmacıları konfor alanlarından çıkmaya, alanlarımızı yeniden düşünmeye ve sorgulamaya davet ediyoruz. İletişimin sözcük anlamının aynı zamanda “temas etmek” olduğunu hatırlatıyor, bu disiplini kavramları, yan-anlamları ve çağrışımlarıyla birlikte yeniden değerlendiriyoruz. Kutuplaşmaların arttığının farkındalığıyla akademinin sınırlarının ötesinde düşünmeyi, birbirini kapsayan ve birbiriyle kesişen kuramları, alanları, soruları, kavramları, kimlikleri ve yöntemleri keşfetmeyi hedefliyoruz.

Doktora öğrencileri olarak bulmakta zorlandığımız akademik tartışma ve geribildirim için alan açmak üzere düzenlediğimiz konferansın ikinci yılında kapsama / kesişim kavramlarını daha yakından incelemeyi öneriyoruz. Karmaşık olgular için yeni ve heyecan verici çözümler, belki de bir alanın tek başına kapsayamadığı meselelerin, olguların, durumların keşfiyle mümkün. Kesişimsellik ve kapsayıcılığın sınırların ötesine göz atmak için doğru bir çerçeve sunduğuna inanıyoruz. IPCC 2018’de başladığımız yöntem tartışmalarının bıraktığı yerden devam etmek, birlikte düşünmek ve anlamak için bir adım atmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Benzer kaygılar taşıyan araştırmacılarla IPCC çatısı altında bir kez daha buluşmayı heyecanla bekliyoruz.

Bu doğrultuda bir kez daha medya, habercilik, toplum bilimleri, toplumsal cinsiyet, ekran çalışmaları, oyun ve deneyim tasarımı, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, sinema, dilbilim, mimari, performans sanatları, pazarlama iletişimi, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı, kültür yönetimi, müzik ve ses çalışmaları, sanatsal ve kültürel çalışmalar gibi alanlarda doktora tezini yazan ya da son bir yılda mezun olmuş herkesi iletişim bilimleri üzerine birlikte düşünmeye davet ediyoruz.

SPEAKERS

 

Sarper Durmuş

Istanbul Bilgi University, Turkey

Zeynep Merve Uygun

Ozyegin University, Turkey

Can Koçak

University of Sussex, UK

SPECIAL ISSUE

 

IPCC Özel Sayısı
IPCC Special Issue

Rethinking communication research methodologies: Interdisciplinary Ph.D. Communication Conference (IPCC)
Interactions Studies in Communication & Culture, Volume 11, Issue 1
April 1, 2020
Intellect

SCHEDULE

 

IPCC 2019 Conference Schedule
Konferans Programı

POSTER

 

IPCC 2019 Conference Poster
Konferans Posteri