IPCC 2018 DİSİPLİNLERARASI DOKTORA İLETİŞİM KONFERANSI

INTERDISCIPLINARY PHD COMMUNICATION CONFERENCE

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI

28 - 29 MAYIS 2018, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

KONFERANS BİLDİRİLERİ

RE-THINKING METHODOLOGY
IPCC2018 Interdisciplinary PhD Communication Conference
May 28-29, 2019
İstanbul Bilgi University

Download the IPCC2018 Proceedings Book

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
IPCC2018 Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı
Mayıs 28-29, 2019
İstanbul Bilgi Üniversitesi

IPCC2018 Bildiri Kitabını indirin

KONFERANSTAN KARELER

KONUŞMACILAR

Melike Özmen

Melike Özmen

Istanbul Bilgi University

Zeynep Kunt

Zeynep Kunt

Beykoz University

Galip Deniz Altınay

Galip Deniz Altınay

Kentin Unutmaya Mahkum Orta Sınıfı: İstanbul’daki "Dönüşüm"e Sinemasal Temsiller Üzerinden Bakmak

Onur Aytaç

Onur Aytaç

Kentin Unutmaya Mahkum Orta Sınıfı: İstanbul’daki "Dönüşüm"e Sinemasal Temsiller Üzerinden Bakmak

Müge Hasbay Öztunç

Müge Hasbay Öztunç

Aydın University

Leyla Bektaş Ata

Leyla Bektaş Ata

Çocukluk Mahallesinde Sahaya Dönüşmek: Oto-Etnografinin İmkânları Üzerine

İmge Tuğçe Bağır

İmge Tuğçe Bağır

Bilgiye Erişim Olanakları ve Açık Erişimli Feminist Dergiler Üzerine Değerlendirmeler

Hande Büyükatlı

Hande Büyükatlı

Sanat ve Tasarım Eğitiminde Yaratıcılık - Oyun Etkileşiminin Araştırılmasında Yönteme Dair Sorunlar

Salvatore Scifo

Salvatore Scifo

Bournemouth University

Aslı Tosuner

Aslı Tosuner

Maltepe University

Can Koçak

Can Koçak

Independent Scholar

ÇAĞRI (Şubat 2018)

*

Doğru yöntem arayışı
Yöntemin yeniden şekillendirilmesi
Dijitalleşme ve yeni yöntemler
Yenilikçi yöntemler
Yönteme felsefi yaklaşımlar
Yöntemin politikası
Disiplinlerarası çalışmalar / karma yöntemler
Niteliksel ve nicelikselin ötesine bakmak
Üretimden yöntem uyarlamak
Bir yöntem olarak anlatı

İletişim bilimleri alanını geniş bir çerçeveye yerleştirerek, medya, habercilik, toplum bilimleri, toplumsal cinsiyet, ekran çalışmaları, oyun ve deneyim tasarımı, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, sinema, dil bilim, performans sanatları, pazarlama iletişimi, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı, kültür yönetimi, müzik ve sonik çalışmalar, sanatsal ve kültürel çalışmalar gibi alanlarda doktora tezini yazmakta olan öğrencileri, araştırma yöntemlerini tartışmak üzere bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Büyük konferansların yoğun programları arasına sıkıştırılmış sunumlarda besleyici bir geri bildirim ortamı bulmakta zorlanan, kuvvetli ve kalıcı bir iletişim ağı oluşturmayı önemseyen bir grup doktora öğrencisi olarak benzer hedeflere sahip doktora öğrencilerine sesleniyoruz. Yöntemlerimizi, çalışmalarımız çerçevesinde birlikte düşünmek, alan ve araştırmanın gereklerini birlikte yeniden yorumlamak istiyoruz.

Devinen bir alanda çalışmaların nasıl yürütüldüğüne ve nasıl yürütülebileceğine dair yapıcı tartışmaların değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu konferansta da iletişim bilimleri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında, iletişim merkezli çalışan doktora öğrencilerini, kullandıkları yöntemlerin ve araştırma tekniklerinin çatısı altında buluşturmak istiyoruz.

PROGRAM

28

Mayıs 2018santralistanbul E1-101A
09:30 - 10:00

KAYIT

10:00 - 10:30

AÇILIŞ

10:30 - 12:00 / Moderatör: Melike Özmen

PANEL 1: TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR

Çalma Listenizde bir Şarkı: Nasıl Düşünülmeli?

Sanat ve Tasarım Eğitimi'nde Yaratıcılık: Oyun Etkileşiminin Araştırılmasında Yönteme Dair Sorunlar

Yapay Zeka‘nın Medya Temsiliyetini Anlamak ve Disiplinlerarası Metodoloji

12:00 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 15:00 / Moderatör: Serhan Şahin

PANEL 2: MEKAN VE KÜLTÜR

Guest Lecture: Nasıl Yayın Yapmalı? / How To PublIsh?

Çocukluk Mahallesinde Sahaya Dönüşmek Oto-Etnografinin İmkânları Üzerine

Kentin Unutmaya Mahkum Orta Sınıfı: İstanbul’daki "Dönüşüm"e Sinemasal Temsiller Üzerinden Bakmak

15:00 - 15:30

ARA

15:30 - 16:30 / Moderatör: Dilek Gürsoy

PANEL 3: MEDYA

Twitter'da Hikaye Anlatıcılığının Anlatısal Sorgulama Yöntemi Üzerinden İncelenmesi

Bilgiye Erişim Olanakları ve Açık Erişimli Feminist Dergiler Üzerine Değerlendirmeler

29

Mayıs 2018santralistanbul E1-101A
10:00 - 10:30

KAHVE / BULUŞMA

10:30 - 12:00 / Moderatör: Onur Sesigür

PANEL 4: DENEYSEL YAKLAŞIMLAR

Senaryo ve Oyun Yazımında “Susan Anlatıcı” Yöntemi

Katılımcı Eylem Araştırması metodu olarak Forum Tiyatrosu

Bilgi Tasarımına Yeni Bir Yaklaşım: Yöntem Olarak Sezgi

12:00 - 13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30 - 14:30 / Moderatör: Can Koçak

PANEL 5: KİMLİK

Özneyi Queerleştirmek: Ötekinin Ötekisini İnşa Etmek Karşısında Queer Çalışmaları İçin Yeni bir Yöntem

Türkiye’de Değişen Sosyal ve Sınıf Yapılarında Yaşam Biçimlerinin Etkileşimi

14:30 - 15:00

KAPANIŞ

ifresearchsupportgroup
Subscription
Please enter your name and email address to receive notification of new posts by email.

E-posta ile yeni gönderilerle ilgili bildirim almak için lütfen adınızı ve e-posta adresinizi girin.