IPCC 2018 DİSİPLİNLERARASI DOKTORA İLETİŞİM KONFERANSI INTERDISCIPLINARY PHD COMMUNICATION CONFERENCE

 

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK İLETİŞİM BİLİMLERİ DOKTORA PROGRAMI
28 - 29 MAYIS 2018
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

*

Doğru yöntem arayışı
Yöntemin yeniden şekillendirilmesi
Dijitalleşme ve yeni yöntemler
Yenilikçi yöntemler
Yönteme felsefi yaklaşımlar
Yöntemin politikası
Disiplinlerarası çalışmalar / karma yöntemler
Niteliksel ve nicelikselin ötesine bakmak
Üretimden yöntem uyarlamak
Bir yöntem olarak anlatı

İletişim bilimleri alanını geniş bir çerçeveye yerleştirerek, medya, habercilik, toplum bilimleri, toplumsal cinsiyet, ekran çalışmaları, oyun ve deneyim tasarımı, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, sinema, dil bilim, performans sanatları, pazarlama iletişimi, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı, kültür yönetimi, müzik ve sonik çalışmalar, sanatsal ve kültürel çalışmalar gibi alanlarda doktora tezini yazmakta olan öğrencileri, araştırma yöntemlerini tartışmak üzere bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Büyük konferansların yoğun programları arasına sıkıştırılmış sunumlarda besleyici bir geri bildirim ortamı bulmakta zorlanan, kuvvetli ve kalıcı bir iletişim ağı oluşturmayı önemseyen bir grup doktora öğrencisi olarak benzer hedeflere sahip doktora öğrencilerine sesleniyoruz. Yöntemlerimizi, çalışmalarımız çerçevesinde birlikte düşünmek, alan ve araştırmanın gereklerini birlikte yeniden yorumlamak istiyoruz.

Devinen bir alanda çalışmaların nasıl yürütüldüğüne ve nasıl yürütülebileceğine dair yapıcı tartışmaların değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu konferansta da iletişim bilimleri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında, iletişim merkezli çalışan doktora öğrencilerini, kullandıkları yöntemlerin ve araştırma tekniklerinin çatısı altında buluşturmak istiyoruz.

SCHEDULE

 

IPCC 2018 Conference Schedule
Konferans Programı

PROCEEDINGS

 

RE-THINKING METHODOLOGY
IPCC2018 Interdisciplinary PhD Communication Conference
May 28-29, 2019
İstanbul Bilgi University

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
IPCC2018 Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı
Mayıs 28-29, 2019
İstanbul Bilgi Üniversitesi

SPEAKERS

 

Salvatore Scifo

Bournemouth University, England

Can Koçak

University of Sussex, UK

Melike Özmen

Istanbul Bilgi University, Turkey

Zeynep Kunt

Beykoz University, Turkey

Müge Hasbay Öztunç

Aydın University, Turkey

Aslı Tosuner

Maltepe University, Turkey

POSTERS