speaker-photo

Mert Köse

 

Mert Köse, gazeteci/editör, akademik yayıncılık araştırmacısı ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri yüksek lisans programına kabul edildi. 2016 yılında ''The transformative influence of the new media and music technologies in music industry: Independent music in Turkey'' adlı yüksek lisans teziyle mezun oldu. 2 senelik, gazetecilik deneyiminin ardından, bilimsel akademik yayıncılık faaliyetlerini sürdüren bir yayınevinde, Araştırma&Geliştirme direktörü olarak çalıştı. Şu an, Kuest adlı yaratıcı içerik stüdyosunda Yönetici Editör'lük yapıyor. Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana, HICCUP adlı elektronik müzik duosunda yer alıyor.

Mert Köse is a journalist/editor, freelance academic publisher and musician.

After his sociology education at Istanbul University, he was accepted to Istanbul Bilgi University Media and Communication Systems graduate program. He graduated in 2016 with his master's thesis titled "The transformative influence of the new media and music technologies in the music industry: Independent music in Turkey". After two years of journalism experience, he worked as a Research & Development Director in a publishing house that continues its scientific, academic publishing activities. He is currently the Managing Editor of the creative content studio at Kuest.