Frequently Asked Questions

The conference is open to all researchers who are continuing their doctoral studies and who have recently completed their doctoral studies.
You can prepare a presentation using the areas specified in the paper and sample topics, and present a preliminary study on the thesis and method framework you intend to write. You can evaluate your presentation as a preparation for the thesis proposal and get feedback from the scientific committee members. However, apart from the doctoral dissertation you intend to write, you can also prepare a separate study to discuss methodology in interdisciplinary communication studies.

IPCC is open to all doctoral students and researchers, who have recently completed their doctoral dissertations, who also want to receive feedback about their studies and discuss their methods. You can prepare a summary and presentation based on the current status and / or relevant sections of your ongoing work.

Sıkça Sorulan Sorular

Konferans, ilgili alanlarda doktora çalışmalarını sürdüren ve yakın zamanda tamamlamış tüm araştırmacılara açıktır.

Bildiride belirtilen alanlarda ve örnek konu başlıklarından da yararlanarak bir sunum hazırlayabilir, yazmayı düşündüğünüz tez ve yöntem çerçevesi üzerine bir ön çalışma sunabilirsiniz. Sunumunuzu tez önerisi için hazırlık olarak değerlendirebilir, bilimsel komite üyelerinden geri bildirim alabilirsiniz. Bununla birlikte yazmayı düşündüğünüz doktora tezi haricinde disiplinlerarası iletişim çalışmalarında yöntem tartışmak üzere ayrı bir çalışma da hazırlayabilirsiniz.

IPCC yürütmekte oldukları çalışmalar hakkında geri bildirim almak, yöntemlerini tartışmak isteyen ilgili alanlardaki tüm doktora öğrencilerine ve doktoralarını yakın zamanda bitirmiş tüm araştırmacılara açıktır. Devam eden çalışmalarınızın güncel durumları ve/veya ilgili bölümleri üzerinden bir özet ve sunum hazırlayabilirsiniz.

If you have any questions please contact us.
Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.