ÖZEL SAYI / SPECIAL ISSUE

IPCC Özel Sayısı
IPCC Special Issue

Rethinking communication research methodologies: Interdisciplinary Ph.D. Communication Conference (IPCC)
Interactions Studies in Communication & Culture, Volume 11, Issue 1
April 1, 2020
Intellect

BİLDİRİLER / PROCEEDINGS

RE-THINKING METHODOLOGY
IPCC2018 Interdisciplinary PhD Communication Conference
May 28-29, 2019
İstanbul Bilgi University

Download the IPCC2018 Proceedings Book

YÖNTEMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
IPCC2018 Disiplinlerarası Doktora Öğrencileri İletişim Konferansı
Mayıs 28-29, 2019
İstanbul Bilgi Üniversitesi

IPCC2018 Bildiri Kitabını indirin

Subscription
Please enter your name and email address to receive notification of new posts by email.

E-posta ile yeni gönderilerle ilgili bildirim almak için lütfen adınızı ve e-posta adresinizi girin.
ifresearchsupportgroup